מעצבים באתר בחינם ומדפיסים ליד הבית ❤

משפטים מהתנ"ך להזמנות לבר מצווה

עצבו בחינם הזמנה לאירוע שלכם!

  • "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף" , "כי נר מצוה ותורה אור"
  • "אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה" "עוטר ישראל בתפארה – אלו התפילין"
  • "כי שם ד' נקרא עליך – אלו תפילין שבראש"
  • "שקולה ציצית ככל המצוות"
  • "יהי שמו לעולם לפני – שמש ינון שמו"

Pin It on Pinterest